„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben

     ember lenni mindég, minden körülményben.”

                                                                           (Arany János)

A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai hon-LAPJA

 

Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban, az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatáskörben ellátó társadalmi szervezet, a

Független Népképviseleti Szövetség /FÜNÉSZ/,

amely a mostani megjelenésnek is gazdája, s működteti a Civil Panaszügyi Szolgálatot. Az ehhez érkezett lakossági, egyéni-közösségi jelzések, észrevételek, közérdekű bejelentések, panaszok, pozitív, vagy negatív történetek, vélemények, meg konstruktív javaslatok és kérdések, illetve az ebbéli reagálások NYÍLT FÓRUMA e

 

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁG

 

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Főszerkesztő: VELKEI ÁRPÁD, aki

 

45 éve tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak,

36 éve pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének /MÚOSZ/.

Országos elnöke az idén 17 éves civil érdekvédelmi szervezetnek, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉGNEK /FÜNÉSZ/,

 vezetője az országos Civil Panaszügyi Szolgálatnak.

Alapítója a Civil Parlamentnek és a Társadalmi Érdekegyeztető Tanácsnak /TÉT/.

12 éven át volt bírósági népi ülnök —

Tájékoztatási feladataink teljesítései során igyekszünk mindig

az igazat mondani, nem csak a valódit!

 

Terveink szerint, a feldolgozandó és közlendő esetek, információk zömét nem a mindenkori hatalom, a különféle intézmények, a politikai erők, a tőke, meg a médiumok rutinos levélírói, betelefonálói szűkösen behatárolható világából, illetve a „fecsegő felszín” köreiből, hanem a többségi „mélyből”, vagyis a rendszerváltozás vesztes millióinak soraiból szerezzük!

 

Hogy a társadalmi és gazdasági történésekről, tendenciákról — ezen belül pedig az eredményekről és hibákról — első kézbeli tényanyagaink, úgymond dokumentumaink legyenek, kérjük olvasóinkat:

 

ÍRJÁK, SZERKESSZÉK VELÜNK EGYÜTT e sajtókiadványt, a nép újságját!

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

Hozzászólások, vélemények, javaslatok

a gyógyélelmezés gondjairól szóló

AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT DOHOGOK: Legyen végre rangja, helye a diétetikának!

 

és a „MI IS AZ EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN MORGOLÓDUNK...

című cikkeink nyomán

 

 

Várakozáson felüli széles körökben váltott ki pozitív visszhangot az AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT DOHOGOK című cikkem, amely az idei nyár eleje óta olvasható a rendszerváltozás veszteseinek készülő világhálós népújság, a FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG oldalain. Ebbéli legfontosabb megállapításaim és javaslataim:

 

A járóbeteg-ellátásban az eddigieknél sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megfelelő étrendi kezelésre. Ennek érdekében szükséges felállítani olyan követelményrendszert, amelynek révén a megyeszékhelyi rendelőintézetekben minimum kettő, a kisebb városok ugyanezen intézményeiben pedig legalább egy dietetikus foglalkoztatására kerülhessen sor. Jó lenne, ha minden 4 - 6 családorvos vállalkozásaihoz kötelezővé tennék az önállóan dolgozni tudó, hosszabb kórházi tapasztalattal is rendelkező diétás szakember alkalmazását.

 

Ezzel az intézkedéssel javítható a lakosság egészségi állapota, ráadásul, ha a betegek jelentős része kórházon kívül is magas színvonalú diétás ellátásban részesül, csökkenhet ezen intézményekbe kerülésük aránya, ami mindenképpen komoly megtakarítást jelenthet e szakágazatban.

 

Indokolt bevonni az orvosi körzetekben a diétetikusokat is az egészséges életmód és táplálkozási tanácsadás rendszeresen megrendezendő programjaiba, amelyek döntő célja a betegségek megelőzése, a népegészségügy szolgálata. Ösztönző kedvezményeket kell kidolgozni arra, hogy mindenki szívesen vegyen részt ezen az oktatásokon, évente legalább egy alkalommal.

 

Október második felében a lakossági reagálásokat kötöttem csokorba a „MI IS AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT MORGOLÓDUNK…” című összeállításomban, amely  szintén ezen világhálós népújságban látott napvilágot. Ahol megjelent DR. SZÉKELY TAMÁS egészségügyi miniszter válasza is, amelyből kiderül:

 

Épp oly szükségesnek tartja a gyógyélelmezéssel és a helyes táplálkozás népszerűsítésével is foglalkozó diétetikusok szerepvállalásának — jogilag is szabályozott — fontosságát, mint ahogyan azt teszik az érintett átlag-állampolgárok, vagyis a betegek és a betegséget elkerülni szándékozók.

 

És most röviden a további társadalmi visszhangról:

 

A tanyavilágban lakók is szeretnék megismerni az egészséges táplálkozás tudnivalóit, hiszen arrafelé még erőteljesen működnek a túlságosan zsíros, illetve az igen szűkös választékú ételek fogyasztását előtérbe helyező szokások, amelyek alkalmazása alól már a gyermekeket is ki lehetne vonni, ha például a családorvosi közvetítéssel házhoz jöhetne a diétetikus és ellátna minket hasznos, praktikus tanácsokkal vélekedik a délalföldi térség egyik külső részében élő  nagycsaládos édesanya.

 

Egyedül vagyok, kissé mozgáskorlátozott és már öreg is, ezért csak ritkán, főleg a bevásárláskor hagyom el az otthonomat. Rendelkezem azonban telefonnal, amelyen át örömmel beszélnék olyan diétás nővérkével, aki felvilágosítana arról, milyen ennivalót, mennyi adag szerint és miképpen elkészítve fogyaszthatok, az ilyen-olyan nyavalyáimra tekintettel — mondja az észak-dunántúli kisvárosban lakó nyugdíjas bácsi.

 

Gyakran muszáj rendelőbe mennem, ahol szinte  mindig zsúfoltsággal találkozom, így azután alig van, többször pedig egyáltalán nincs idő, hogy a  betegségem miatti egyéni diétázásomról nyugodtan beszélhessek a körzeti orvossal. Ezért kellene életbe léptetni olyan szolgáltatási formát, hogy a doktor által is előírt diéta részleteit egy másik időponti rendelésen lehessen megbeszélni a diétázás szakemberével — közli egy még aktív korú budapesti hölgy.

 

Én egy kicsit szégyenlős alkat vagyok, meg zavarba is kerülök gyorsan, ha a betegségeimről személyesen kell vallanom. De hát itt a számítógépem, amit szívesen felhasználnék arra, hogy e-mailen tanácsot kérjek a diétázásommal, illetve az egészségem megóvásával kapcsolatosan. Bizonyára mások is osztják ezen álláspontomat, ezért vetem fel afféle általános igényként: a kommunikáció e legkorszerűbb és leggyorsabb eszközét is kapcsolják be a helyes táplálkozás gyógyító és népszerűsítő programjába — szögezi le ekképpen álláspontját a Jász-Nagykun-Szolnok megyei község egyik lakosa.

 

Nos, az előzőek is azt bizonyítják: az érintett állampolgárok több oldalról megközelítve jutnak ugyanazon közös álláspontra, nevezetesen, hogy a betegségek kórházon kívüli kezelésében, illetve azok megelőzésében ki kell terjeszteni és meg kell erősíteni a gyógy-élelmezési szakemberek, a diétetikusok tevékenységét!

 

 

2008. nov. 4.

DEVÁNSZKI ZSUZSANNA

 diétetikus, táplálkozási tanácsadó,

 a  Magyar Táplálkozástudományi Társaság tagja

 

 

A továbbiakban a hirös városban dolgozó egyik háziorvos figyelemre méltó, tárgybeli hozzászólását tesszük közzé:

 

 

A DIÉTETIKA JELENTŐSÉGE

 A HÁZIORVOSI GYAKORLATBAN

 

A diétetika nélkülözhetetlen eleme a terápiának a háziorvos munkájában, hiszen a pácienssel történő személyes találkozáskor szinte mindig ki kell térni az állapotának javulásával összefüggő gyógy-étrendre is. Persze a betegségek megelőzésekor is nagyon fontos tájékoztatni az embereket az egészséges életmód alapelemeiről, amelyekre vonatkozóan konkrét ismereteket kell kapniuk.

 

E vonatkozásban, sajnos nehézséget jelent, hogy az orvosok diétetikai felkészültsége kívánni valót hagy maga után, hiszen az egyetemi képzésükben ilyen tárgy nem szerepel. E hiányt a szakirodalomban foglaltakkal lehet némiképp pótolni, csakhogy ez a megoldás sem teljes értékű, hiszen egyfelől a vonatkozó anyagok szakmai minősége nem kellően ellenőrzött, másrészt a forrásaik sem eléggé biztosak.

 

Jóllehet a háziorvos voltaképpen a gyógyítás kapuőri funkcióját látja el, vagyis legelőször vele találkozik a beteg, hogy ellássa, emellett azonban gondoznia kell olyan visszatérőket is, akik például magas-vérnyomásban, cukor-, légúti, izületi és haematológiai betegségben szenvednek, s az ő esetükben, a különféle kezeléseken túl jelentős feladata van a dietetikának.

 

Az előzőekből már következik, hogy roppant szükséges a dietetikusok bevonása a háziorvosi praxisok, praxis-közösségek tevékenységébe!

 

Sajnos, hazánkban még nincs ilyen intézményi rend, legfeljebb az oktató kórházakhoz és az egyetemi központokhoz kapcsolódó praxisoknál, meg az önkormányzati kezdeményezéseknél találkozhatunk gyógy-élelmezési szakemberekkel.

 

Gond, hogy a háziorvosi finanszírozásban nálunk nincs meg a helye a dietetikusi foglalkoztatásnak, amelyre azonban már van európai példa, többi között Angliában és Svájcban.

 

Mi módon rendezhetők a ditétetikusi szolgáltatás kibővítésének anyagi szükségletei?

 

Például úgy, hogy az önkormányzatok biztosítanák a megfelelő helyiséget, a különféle költségek fedezetét pedig a területi és helyi egészségügyi szervezetek működési kiadásaiban lehetne megjeleníteni, központi célfeladati ellátásból, teljesítmény-követelményi feltételekkel.

 

                                                                        

2008. nov. 4.

DR. MÓCZÁR CSABA háziorvos

                                                                                          Kecskemét

 

 

 

ÍRJA, KÉRDEZZE, SZERKESSZE, OLVASSA

a rendszerváltozás veszteseinek készülő

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT,

 a

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT!

Internetes cím: www.fuggetlenmagyarorszag.hu

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.