Az elmúlt 18-19 év során...
…ÖN


volt-e munkanélküli, netán megint az, esetleg újabb  kirúgás előtt áll?
dolgozott korábban minimálbérért, vagy jelenleg is ezen alamizsnából kénytelen fenntartani magát és családját?
került már olyan helyzetbe, hogy az éhenhalástól alig megmentõ szociális segélye kézhezvételét közmunka elfogadásához kötötték, felidézve így a régen letünt idõk, munkaértéket leminõsítõ, jobbágysorsi kötelezettségét?
oly gyakran betegeskedett, vagy annyira alacsony bérért foglalkoztatták, hogy most rokkantsági járadékosként, illetve öregségi kisnyugdíjasként kénytelen tengõdni?
kivédhetetlenül rosszul járt, amelynek következménye a létminimum alatti vergõdés lett?
önhibáján kívül halmozott fel annyi tartozást, hogy az hatósági kilakoltatásához vezetett, vagy vezethet?
a legjobb akarata ellenére is belebukott egyszer, vagy többször is a kényszervállalkozásaiba?
ismétlõdõen úgy érzi, hogy egzisztenciálisan és morálisan is válságban van, amibõl nem lát kiutat?
szüntelenûl azt tapasztalja, hogy a gátlástalan pénzvadászok, a haszonért szinte minden áron törtetõk mellett már lényegében semmi esélye a normális, a békés és nyugodt életkörülménye megteremtésére?
újra és újra hallja, látja, hogy nem a becsületességgel, a tisztességességgel, a tudással, meg a minõségi tevékenységgel, sokkal inkább a személyes kapcsolatokkal, a fondorlatossággal, a spekulációval, a másik fél becsapásával lehet csak elõre jutni?
visszatérõen veszi észre, hogy a hazai adóterhek meg az árváltozások egyaránt kiszámíthatatlanok és kizsákmányoló jellegûek?
fogyasztóként, ügyfélként, állampolgárként is a kiszolgáltatottság súlyától szenved és úgy gondolja, hogy igazából korántsem a gazdaság- és társadalompolitikai színpad fõszereplõivel van a gond, hanem a közel 20 éve mûsoron lévõ darabbal, az úgynevezett demokráciánkkal?

Nos, ha ÖN bármelyik, esetleg néhány, vagy valamennyi kérdésre IGEN-nel tud válaszolni, akkor minden kétséget kizáróan a

rendszerváltozás vesztesei közé tartozik!

A létszámuk pedig már a lakosság döntõ, de egyelõre még a hallgatag többségét kitevõ milliókban mérhetõ!

ÖNRÕL, ÖNÖKRÕL,
ÖNNEK, ÖNÖKNEK
készül e világhálós NÉPLAPUNK, a

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG,

amely a múltról, jelenrõl és a jövõrõl szól!


Írja, szerkessze, olvassa!
Mottó:

„Te jól tudod, a költõ sosem lódít:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytõl világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk."
                                                    (József Attila)

E beharangozót, amelyet rövidesen követ az elsõ számunk, VELKEI ÁRPÁD
fõszerkesztõ ajánlja, aki

45 éve tagja a Magyar néprajzi Társaságnak,
36 éve pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének /MÚOSZ/.
Országos elnöke az idén 17 éves civil érdekvédelmi szervezetnek, a
FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉGNEK /FÜNÉSZ/,
vezetõje az országos Civil Panaszügyi Szolgálatnak.
Alapítója a Civil Parlamentnek és a Társadalmi Érdekegyeztetõ Tanácsnak /TÉT/.
— 12 éven át volt bírósági népi ülnök —