„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben

     ember lenni mindég, minden körülményben.”

                                                                           (Arany János)

A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai hon-LAPJA

 

Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban, az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatáskörben ellátó társadalmi szervezet, a

Független Népképviseleti Szövetség /FÜNÉSZ/,

amely a mostani megjelenésnek is gazdája, s működteti a Civil Panaszügyi Szolgálatot. Az ehhez érkezett lakossági, egyéni-közösségi jelzések, észrevételek, közérdekű bejelentések, panaszok, pozitív, vagy negatív történetek, vélemények, meg konstruktív javaslatok és kérdések, illetve az ebbéli reagálások NYÍLT FÓRUMA e

 

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁG

 

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Főszerkesztő: VELKEI ÁRPÁD, aki

 

45 éve tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak,

36 éve pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének /MÚOSZ/.

Országos elnöke az idén 17 éves civil érdekvédelmi szervezetnek, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉGNEK /FÜNÉSZ/,

 vezetője az országos Civil Panaszügyi Szolgálatnak.

Alapítója a Civil Parlamentnek és a Társadalmi Érdekegyeztető Tanácsnak /TÉT/.

12 éven át volt bírósági népi ülnök —

Tájékoztatási feladataink teljesítései során igyekszünk mindig

az igazat mondani, nem csak a valódit!

 

Terveink szerint, a feldolgozandó és közlendő esetek, információk zömét nem a mindenkori hatalom, a különféle intézmények, a politikai erők, a tőke, meg a médiumok rutinos levélírói, betelefonálói szűkösen behatárolható világából, illetve a „fecsegő felszín” köreiből, hanem a többségi „mélyből”, vagyis a rendszerváltozás vesztes millióinak soraiból szerezzük!

 

Hogy a társadalmi és gazdasági történésekről, tendenciákról — ezen belül pedig az eredményekről és hibákról — első kézbeli tényanyagaink, úgymond dokumentumaink legyenek, kérjük olvasóinkat:

 

ÍRJÁK, SZERKESSZÉK VELÜNK EGYÜTT e sajtókiadványt, a nép újságját!

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

KIVIZSGÁLTATTUK

Rendteremtés a Kunság Volán kecskeméti helyi járatú autóbuszain

Az utóbbi időben ismétlődő lakossági jelzések, észrevételek, közérdekű bejelentések, illetve panaszok érkeztek az össztársadalmi ügyfélszolgálat-unkhoz arról, hogy a kecskeméti helyi járatú autóbuszokon dolgozó gépkocsivezetők soraiban többen vannak olyanok, akik gyakorta türelmetlenek, sőt, ingerültek az idős utasokkal szemben. Például a fel- és leszállásukkor a gyorsabb, a fürgébb mozgásra serkentik őket, ama — akár sértőnek is tűnhető — megjegyzéssel: „Nem kellene elaludniuk!”

 

E tárgykörben értesültünk sajnálatos esetről is:

 

Azon a napon a Széchenyi térről 17 óra 20 perckor kiindult 14-es számú járat sofőrje a Március 15. utca első megállójában a buszról éppen leszálló apró termetű nénire csukta a harmadik ajtót, amelynek ütése a combját és karját érte. A kínos helyzetet látva, a többi utas kiabált a sofőrnek, aki ekkor nyitotta ki az ajtót, s csak ez után juthatott le a járműről az idős hölgy, akinek hogyléte nem érdekelte a gépkocsivezetőt, hiszen azonnal tovább hajtott.

 

Azt mondták az eset szemtanúi: tisztában vannak vele, valamennyi busznak a megszabott menetidő szerint kell közlekednie, ám tudomásuk szerint olyasmit nem ír elő a személyszállítás voláni szabályozása, hogy az esetleges késési időt a leszállókra tekintet nélkül, még az utasok egy részének verbális és fizikai megsértése árán is csökkenteniük kell a sofőröknek!

 

E történtekkel megkerestük a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, amelynek képviseletében Hári Ernő termelési igazgató és Kökény István helyi üzemigazgató az alábbiakat válaszolták, többi között:

 

A helyi közlekedésben dolgozó autóbuszvezetőink rendszeres munkaköri oktatáson, illetve kommunikációs tréningen vesznek részt. Bízunk benne, hogy autóbuszvezetőink többsége udvarias és figyelmes.

 

Az érintett autóbuszvezetőt meghallgattuk és felhívtuk a figyelmét, hogy munkáját mindig figyelmesen, az utasok biztonságát mindenkor szem előtt tartva, a kiadott rendelkezések figyelembevételével végezze.

 

VELKEI ÁRPÁD