„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben

     ember lenni mindég, minden körülményben.”

                                                                           (Arany János)

A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai hon-LAPJA

 

Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban, az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatáskörben ellátó társadalmi szervezet, a

Független Népképviseleti Szövetség /FÜNÉSZ/,

amely a mostani megjelenésnek is gazdája, s működteti a Civil Panaszügyi Szolgálatot. Az ehhez érkezett lakossági, egyéni-közösségi jelzések, észrevételek, közérdekű bejelentések, panaszok, pozitív, vagy negatív történetek, vélemények, meg konstruktív javaslatok és kérdések, illetve az ebbéli reagálások NYÍLT FÓRUMA e

 

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁG

 

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Főszerkesztő: VELKEI ÁRPÁD, aki

 

45 éve tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak,

36 éve pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének /MÚOSZ/.

Országos elnöke az idén 17 éves civil érdekvédelmi szervezetnek, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉGNEK /FÜNÉSZ/,

 vezetője az országos Civil Panaszügyi Szolgálatnak.

Alapítója a Civil Parlamentnek és a Társadalmi Érdekegyeztető Tanácsnak /TÉT/.

12 éven át volt bírósági népi ülnök —

Tájékoztatási feladataink teljesítései során igyekszünk mindig

az igazat mondani, nem csak a valódit!

 

Terveink szerint, a feldolgozandó és közlendő esetek, információk zömét nem a mindenkori hatalom, a különféle intézmények, a politikai erők, a tőke, meg a médiumok rutinos levélírói, betelefonálói szűkösen behatárolható világából, illetve a „fecsegő felszín” köreiből, hanem a többségi „mélyből”, vagyis a rendszerváltozás vesztes millióinak soraiból szerezzük!

 

Hogy a társadalmi és gazdasági történésekről, tendenciákról — ezen belül pedig az eredményekről és hibákról — első kézbeli tényanyagaink, úgymond dokumentumaink legyenek, kérjük olvasóinkat:

 

ÍRJÁK, SZERKESSZÉK VELÜNK EGYÜTT e sajtókiadványt, a nép újságját!

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

Lehet-e mára is iránymutató az egykori

Országos Nemzeti Bizottság?

A legutóbbi század első felét és annak közepét felnőttként átélt emberek mondják, hogy az 1945. szeptember elején, Budapesten létrejött, s a demokrácia alapjainak lerakására rendeltetett Országos Nemzeti Bizottság programja több ponton kevésbé egyeztethető össze a manapság itt-ott hangoztatott pártpolitikai véleményekkel, így a felszabadulás tényének megkérdőjelezésével, vagy éppen a pénz világának mindenhatóságával. Ez annyit jelent, hogy mára már egyáltalán nincsenek iránymutató elemei az említett, egykori nagy fontosságú szervezetnek? – kérdezik az érdekeltek.

 

Hogy e felvetésre válaszolhassunk, idéznünk kell a fővárosi levéltárban megtalálható tárgybeli jegyzőkönyvből, amely szerint a Nemzeti Paraszt Párthoz tartozó Kovács Béla többi között a következőket jelentette ki az Országos Nemzeti Bizottság megalakulása kapcsán:

 

„Amikor az ország fokozatosan felszabadult, a régi állami apparátusnak csak romjai maradtak vissza: a községek, a városok, egyszóval mind megannyi kisköztársaságok, önállóan rendezkedtek be. A magára maradt nép magának vindikálta a közösségi funkciók ideiglenes rendezését, s megalapította a nemzeti bizottságokat. A nép politikai és közösségi reflexei jól működtek: a nemzeti bizottságok a falvak és a városok irányításával, a rendőrség, a közigazgatás megszervezésével elindították az életet új útján… A magyarságnak most adódott először alkalma arra, hogy megvalósítsa azt a társadalmi, gazdasági és politikai rendet: a demokráciát, amely a legméltóbb az emberhez. A felszabadulás nagy élményét nem szabad, de nem is ajánlatos megrendszabályozni, a változást a régi törvények közé szorítani: forradalom zajlik itt, nemes, vértelen forradalom, amelyből a magyar demokrácia bontakozik ki…

 

Demokráciánk fejlődésében aggasztó jelenségek is kiütköznek. A dolgozó nép helyzetével nincs arányban a könnyen keresőknek, a pénz kiváltságosainak magatartása. A közélet tisztasága sem megnyugtató mindenütt, sok közhivatalban is a régi a szellem, némelyikből a reakció áporodott levegője csapja meg az embert. Vigyázzunk a demokráciára, a demokrácia erkölcseire, mert a demokrácia: erkölcseivel is vizsgázni fog.”

 

Hát nagyon úgy tűnik az előző mondatokból, hogy a szóban forgó országos bizottság főbb programjait és célkitűzéseit roppant fontos ma is alapul és komolyan venni!  Azokkal pedig kár vitába szállni…

 

VELKEI ÁRPÁD