„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben

     ember lenni mindég, minden körülményben.”

                                                                           (Arany János)

A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai hon-LAPJA

 

Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban, az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatáskörben ellátó társadalmi szervezet, a

Független Népképviseleti Szövetség /FÜNÉSZ/,

amely a mostani megjelenésnek is gazdája, s működteti a Civil Panaszügyi Szolgálatot. Az ehhez érkezett lakossági, egyéni-közösségi jelzések, észrevételek, közérdekű bejelentések, panaszok, pozitív, vagy negatív történetek, vélemények, meg konstruktív javaslatok és kérdések, illetve az ebbéli reagálások NYÍLT FÓRUMA e

 

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁG

 

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Főszerkesztő: VELKEI ÁRPÁD, aki

 

46 éve tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak,

37 éve pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének /MÚOSZ/.

Országos elnöke az idén 18 éves civil érdekvédelmi szervezetnek, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉGNEK /FÜNÉSZ/,

 vezetője az országos Civil Panaszügyi Szolgálatnak.

Alapítója a Civil Parlamentnek és a Társadalmi Érdekegyeztető Tanácsnak /TÉT/.

12 éven át volt bírósági népi ülnök —

Tájékoztatási feladataink teljesítései során igyekszünk mindig

az igazat mondani, nem csak a valódit!

 

Terveink szerint, a feldolgozandó és közlendő esetek, információk zömét nem a mindenkori hatalom, a különféle intézmények, a politikai erők, a tőke, meg a médiumok rutinos levélírói, betelefonálói szűkösen behatárolható világából, illetve a „fecsegő felszín” köreiből, hanem a többségi „mélyből”, vagyis a rendszerváltozás vesztes millióinak soraiból szerezzük!

 

Hogy a társadalmi és gazdasági történésekről, tendenciákról — ezen belül pedig az eredményekről és hibákról — első kézbeli tényanyagaink, úgymond dokumentumaink legyenek, kérjük olvasóinkat:

 

ÍRJÁK, SZERKESSZÉK VELÜNK EGYÜTT e sajtókiadványt, a nép újságját!

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

 

NYÍLT FÓRUM

Kérdezzen—Válaszolunk

 

Ma sem tudom: mi az igazság a HOVENTA-programok körül?

 

ÍRJA, KÉRDEZZE, SZERKESSZE, OLVASSA

a rendszerváltozás veszteseinek készülő

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT,

 a

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT!

Internetes cím: www.fuggetlenmagyarorszag.hu

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

Mielőtt e rendhagyó történt részleteibe bocsátkoznék, szükségesnek tartom közreadni az alábbi személyes múltidézőt:

 

Hét évi sajtólevelezés, illetve külső munkatársi tevékenykedés után, éppen idén 40 esztendeje, hogy elkezdtem végezni főhivatás szerűen az újságírói munkát, a belpolitika területén, az akkor nagy példányszámú megyei pártlapoknál.  Első gyakorlati tanítóim a helyi rovatvezetők, illetve olvasószerkesztők voltak, akik hónapokig az által igyekeztek megismertetni velem a szakmát, hogy mindig egy rakásnyi Meghívót tettek elém — ezek a különféle rendezvények főbb tudnivalóit tartalmazták —, amelyekből kis információkat, címes, vagy úgynevezett mínuszos híreket kellett „gyártanom”. E feladat végzéséhez jó tanácsként arra figyelmeztettek:  a rendelkezésemre álló közlésekhez hozzátennem, vagy azokból elvennem semmit nem szabad, a dolgom tehát annyi, hogy a  kerek és jól érthető  szavakba  fűzve vessem papírra a  különféle intézményektől, hatóságoktól, cégektől kapott mondandókat.

 

Nos, mindezt azóta  így csinálom, s tettem ezt legutóbb, tavaly ősszel is, amikor  e világhálós népújságunk oldalain nyilvánosságot adtam a HOVENTA Kft. programjainak, amelyek a Budapesten, október 14-e és 17-e között sorra kerülő 27. Nemzetközi Kereskedelmi és Vendéglátótechnikai Szakkiállításra invitáltak.

 

Írásomhoz ama színes prospektust használtam fel, amit küldött szerkesztőségünkbe az említett kft. Az ajánlatban többi között szó volt mesterszakácsi bemutatókról, a mangalica reneszánszáról, lenyűgöző zöldség- és gyümölcskompozíciókról, a látvány-pizzériáról, valamint egyedi kerámiák, festmények, s más műalkotások kínálatáról.

 

Arról nincs értesülésem, hogy látogatók soraiban milyen arányban voltak, akik az én írásom ösztönzésével keresték fel a szakkiállítást, tény viszont: nem kevesen arra bíztatták lapunkat, tájékoztassunk a rendezvény közönségbeli fogadtatásának tapasztalatairól!

 

Úgy gondoltam, indokolt eme olvasói igény, s hogy azt teljesíthessem, október 20-án a Meghívóban megadott hoventa@hoventa.hu e-mailen kerestem fel Etele Csabáné ügyvezető igazgatót, rövid beszámolót kérve tőle a négynapos rendezvény eredményeiről, a szakkiállítás hozadékairól.

 

Bár a számítógép jelezte, hogy küldeményem eljutott a megadott címre, ahonnan azonban egy hónapig sem érkezett reagálás.

 

Ekkor, vagyis november 20-án, postai úton fordultam ugyanazon tartalommal Eteléné igazgató asszonyhoz, aki részére azt is jeleztem: néhány olvasónk szerint a programok nem mindegyike valósult meg a meghirdetettek szerint, így hát e vonatkozásban is vártam választ! Megjegyezve:

 

Ha e tárgykörben nem kapunk hiteles információt, akkor  — a hitelességünket megvédendő —, le kell közölnünk valamiféle elnézést kérő sorokat, amelyekben  elmondjuk, hogy a megjelent cikkünkhöz szükséges információnkat  a Hoventa Kft.-től  a szerkesztőségünkhöz érkezett Meghívó-ból szereztük, a továbbiakban történtekről pedig a kérésünk ellenére sem tájékoztatott minket a szervező-rendező cég!

 

Ezek után szomorúan kell közölnöm: a nevezett vezető máig néma, ám a cég más képviselője sem méltatott bennünket a reagálásra!

 

Következésképpen, ma sem tudom: mi az igazság a lezajlott, vagy le nem zajlott Hoventa-programok körül?

 

És csupán töprenghetem: mennyi jelentőségük van a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 4. §-ában foglaltaknak, amelyek felvilágosítási kötelezettséget írnak elő a különféle szervek, szervezetek számára…

 

Jómagam ezek után annyit tehetek, az esetleg nem a közlésünk szerint látott-hallott,  vagy a talán meg sem valósult programok miatt bocsánatot kérünk olvasónktól, a Hoventa Kft. helyett is!

 

VELKEI ÁRPÁD

                                                          főszerkesztő

2009. jan. 29.