„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben

     ember lenni mindég, minden körülményben.”

                                                                           (Arany János)

A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai hon-LAPJA

 

Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban, az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatáskörben ellátó társadalmi szervezet, a

Független Népképviseleti Szövetség /FÜNÉSZ/,

amely a mostani megjelenésnek is gazdája, s működteti a Civil Panaszügyi Szolgálatot. Az ehhez érkezett lakossági, egyéni-közösségi jelzések, észrevételek, közérdekű bejelentések, panaszok, pozitív, vagy negatív történetek, vélemények, meg konstruktív javaslatok és kérdések, illetve az ebbéli reagálások NYÍLT FÓRUMA e

 

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁG

 

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Főszerkesztő: VELKEI ÁRPÁD, aki

 

46 éve tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak,

37 éve pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének /MÚOSZ/.

Országos elnöke az idén 18 éves civil érdekvédelmi szervezetnek, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉGNEK /FÜNÉSZ/,

 vezetője az országos Civil Panaszügyi Szolgálatnak.

Alapítója a Civil Parlamentnek és a Társadalmi Érdekegyeztető Tanácsnak /TÉT/.

12 éven át volt bírósági népi ülnök —

Tájékoztatási feladataink teljesítései során igyekszünk mindig

az igazat mondani, nem csak a valódit!

 

Terveink szerint, a feldolgozandó és közlendő esetek, információk zömét nem a mindenkori hatalom, a különféle intézmények, a politikai erők, a tőke, meg a médiumok rutinos levélírói, betelefonálói szűkösen behatárolható világából, illetve a „fecsegő felszín” köreiből, hanem a többségi „mélyből”, vagyis a rendszerváltozás vesztes millióinak soraiból szerezzük!

 

Hogy a társadalmi és gazdasági történésekről, tendenciákról — ezen belül pedig az eredményekről és hibákról — első kézbeli tényanyagaink, úgymond dokumentumaink legyenek, kérjük olvasóinkat:

 

ÍRJÁK, SZERKESSZÉK VELÜNK EGYÜTT e sajtókiadványt, a nép újságját!

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

 

NYÍLT FÓRUM

Kérdezzen—Válaszolunk

 

Hogyan változtatható meg

a gázdíj-számlázás módja?

 

ÍRJA, KÉRDEZZE, SZERKESSZE, OLVASSA

a rendszerváltozás veszteseinek készülő

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT,

 a

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT!

Internetes cím: www.fuggetlenmagyarorszag.hu

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

Az össztársadalmi érdekvédelemmel foglalkozó FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉG /FÜNÉSZ/ Civil Panaszügyi Szolgálat-ához hosszabb ideje érkeznek a dél-alföldi térségből az ismétlődő kifogást tartalmazó lakossági jelzések, észrevételek, panaszok arról:

 

A területi gázszolgáltató gyakorlata, miszerint az évi egyszeri gázóra-leolvasás alapján számláz, csak nagy késéssel tükrözi a családi fogyasztásokban bekövetkezett változásokat. Különösen a takarékosabb energiafelhasználás esetén gond, hogy annak hatása a fizetendő összegben nem azonnal jelentkezik, pedig most, e gazdaságilag és megélhetésileg eléggé ínséges időkben nagy szükség van arra, hogy a háztartások csak a tényleges fogyasztásuk alapján költsenek minden hónapban! Persze e probléma akkor is jelentkezik, ellenkező jellel, ha például bővül a  családi létszám, vagy mások okból nő a fűtendő terület, s emiatt lesz nagyobb a gázigény, következésképpen az emelkedett díj csak később jelentkezik a számlán.

 

Az említettek okán sokan kérdezik: Milyen lehetőség van arra, hogy a gázfelhasználó simán áttérhessen a fogyasztásmérője adatainak havi folyamatosságú bejelentésére, vagyis a jelenleg ezzel ellentétes számlázási módját megváltoztassa?

 

E közérdekű ügyben megkerestük a területileg illetékes Égáz-Dégáz Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, amelynek képviselői, IVÁNCSICS SÁNDOR ügyfélszolgálat igazgató és MAGYARNÉ DANKÓ MÁRIA telefonos ügyfélszolgálati osztályvezető, levélben válaszoltak. Közlésük révén az alábbiakat tudtuk meg:

 

Gázdíj-számlázási mód megváltoztatására az évente esedékes leolvasást, illetve elszámolást követően kerülhet sor. Ha az adott fogyasztási helyen legközelebb 2009. április 3-17-e között várható a gázóra-leolvasás, akkor az érintett fogyasztó már március 18-a és április 2-a között, de legkésőbb az elszámoló-számla kézhezvételét követő két héten belül jelezze módosítási szándékát az ügyfélszolgálatnál.

 

Fontos megjegyezni: a gázóra aktuális állását idén májustól kezdődően, az elszámoló számlán jelzett időn belül, a 06-40-824-825, valamint a 06-80-820-055 számok hívásával, helyi tarifa mellett, vonalas telefon igénybevételével pedig ingyenesen lehet közölni a szolgáltatóval. Ezen adat-információ a cég internetes oldalán lévő http://www.egaz-degaz.hu/ cím megfelelő menüpontja segítségével is továbbítható. Mindegyik ilyen tartalmú közlésnél elengedhetetlen feltétel: a tízjegyű ügyfél-azonosító és a készülék gyártási szám utolsó négy számjegyének megadása.

 

Egyébként a részszámlák összegének felülvizsgálata bármikor kérvényezhető az ügyfélszolgálatnál, amely műveletet a szolgáltató a telefonon, faxon, elektronikus levélben, postai úton, vagy személyesen tett bejelentés alapján végzi el

 

Az Égáz-Dégáz Zrt. arra törekszik, hogy a részszámlák paraméterei minél inkább megfeleljenek az érintett fogyasztási szokásoknak, s e célból a számlázás alapját jelentő, éves várható fogyasztás értéke rendszeresen kerül pontosításra, a ténylegesen felhasznált gázmennyiség figyelembe vételével. Az ebbéli értékek az ügyféli igényre bármikor módosíthatók.

 

Szerkesztői megjegyzés:

 

Tények — így a PartnerGáz hálózat karbantartási és készülékvásárlási, a Csoportos Beszedési Megbízás, valamint a Környezetünkért akciók sikerei — bizonyítják, hogy a szóban forgó szolgáltató többféleképpen teljesíti magas színvonalon az ügyfelei érdekeit, s ezért nem is lehet véletlen, hogy a zsűri 2007-ben neki ítélte az Energiafogyasztók díját. E dicséretes eredményesség azonban további hatékonyabb, az elvárásoknak jobban megfelelő munkára kell, hogy sarkallja a céget.

 

Bár a paraméter-korrekcióra vonatkozó szolgáltatói készség tiszteletre méltó, nemigen lehet remélni, hogy az átlagemberek tömegesen igénylik mindezt, hiszen számukra alig, vagy egyáltalán nem követhető, bonyolult számításokról van itt szó. Éppen ezért tartjuk életszerűnek, jogosnak panaszosaink kérését: mivel az életünk szinte minden területe pörgőbbé, gyorsan átalakulóbbá vált, az Égáz-Dégáz Zrt. vizsgálja felül a mostani írásunk tárgyát képező gáz-számlázási mód megváltoztatásának lehetőségét, mégpedig oly módon, hogy az megtörténhessen a fogyasztói igénybejelentéstől számított legfeljebb két hónapon belül, s ne pedig csak az évi leolvasások idejéhez igazodóan!

 

VELKEI ÁRPÁD

2009. jan. 28.