„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben

     ember lenni mindég, minden körülményben.”

                                                                           (Arany János)

A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai hon-LAPJA

 

Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban, az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatáskörben ellátó társadalmi szervezet, a

Független Népképviseleti Szövetség /FÜNÉSZ/,

amely a mostani megjelenésnek is gazdája, s működteti a Civil Panaszügyi Szolgálatot. Az ehhez érkezett lakossági, egyéni-közösségi jelzések, észrevételek, közérdekű bejelentések, panaszok, pozitív, vagy negatív történetek, vélemények, meg konstruktív javaslatok és kérdések, illetve az ebbéli reagálások NYÍLT FÓRUMA e

 

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁG

 

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Főszerkesztő: VELKEI ÁRPÁD, aki

 

45 éve tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak,

36 éve pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének /MÚOSZ/.

Országos elnöke az idén 17 éves civil érdekvédelmi szervezetnek, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉGNEK /FÜNÉSZ/,

 vezetője az országos Civil Panaszügyi Szolgálatnak.

Alapítója a Civil Parlamentnek és a Társadalmi Érdekegyeztető Tanácsnak /TÉT/.

12 éven át volt bírósági népi ülnök —

Tájékoztatási feladataink teljesítései során igyekszünk mindig

az igazat mondani, nem csak a valódit!

 

Terveink szerint, a feldolgozandó és közlendő esetek, információk zömét nem a mindenkori hatalom, a különféle intézmények, a politikai erők, a tőke, meg a médiumok rutinos levélírói, betelefonálói szűkösen behatárolható világából, illetve a „fecsegő felszín” köreiből, hanem a többségi „mélyből”, vagyis a rendszerváltozás vesztes millióinak soraiból szerezzük!

 

Hogy a társadalmi és gazdasági történésekről, tendenciákról — ezen belül pedig az eredményekről és hibákról — első kézbeli tényanyagaink, úgymond dokumentumaink legyenek, kérjük olvasóinkat:

 

ÍRJÁK, SZERKESSZÉK VELÜNK EGYÜTT e sajtókiadványt, a nép újságját!

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

 

JÁRTUNKBAN-KELTÜNKBEN

a mindennapjaink hordalékairól

E rovatunkban ama bosszantó, vagy éppen felháborító esetekről, tényekről szólunk, amelyekbe szinte rendszeresen belebotlunk, de a rohanásunk, vagy éppen a közönyünk közepette figyelemre se méltatjuk. Amikről írunk, nemcsak érzelmi megfontolásból tesszük, de azért is, hogy a nyilvánosság révén segítsük a rossz dolgok felszámolását.

Miért nem javítják a meghibásodott adaptereket?

ÍRJA, KÉRDEZZE, SZERKESSZE, OLVASSA

a rendszerváltozás veszteseinek készülő

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT,

 a

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT!

Internetes cím: www.fuggetlenmagyarorszag.hu

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

Tudvalevő, hogy a hazai lakosság birtokában rengeteg olyan hangmagnó-, rádió- és kis képernyős tévé-készülék van, amelyek másfél, három, négy és fél, hat, hét és fél, kilenc, illetve 12 voltnyi feszültséget produkáló elemekkel működnek. Eme praktikus áramforrások ma már eléggé költségesek, ha azokat a rendszeres használatuk miatti gyors kimerülés után mindig pótolni kell.

 

Szerencsére a szakemberek már régen kiötlötték a technikai megoldást, amelynek révén elkerülhető a gyakori elemcsere. Igen, az adapterre, vagyis a hálózati áramot a megkívánt feszültség-szintre mérséklő szerkezetre gondolunk. Ezeket már évtizedek óta lehet kapni a kereskedelemben, s néhány ezer forintért ma is megvásárolhatók szinte minden nagyobb szervizben, illetve híradástechnikai cikkeket is árusító üzletben. Eddig rendjén a dolog. A baj ott kezdődik, hogy sajnos, hamar elromlanak!

 

Az utóbbi időben ismételten érkeznek e tárgykörben bíráló lakossági jelzések, észrevételek, közérdekű bejelentések, panaszok és javaslatok a Civil Panaszügyi Szolgálatunkhoz, illetve a FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG Szerkesztőségéhez. Az emberek érthetetlennek tartják, amiért olykor akár l évnél is rövidebb élettartamúak az adapterek, a tény meg enyhén szólva felháborítja őket, hogy a javításukra egyetlen magán-, vagy közösségi szolgáltató sem vállalkozik! Vajon miért?

 

Többektől tudjuk, előfordul olyan hiba, hogy véletlenül leesik az asztalról ez a kis szerkezet, s letörik a konnektorba dugható egyik ága. Ilyenkor kézenfekvő a javítás: a sérült alsó részt a rögzítő csavarok segítségével egyszerűen le kell venni, s helyére tenni az ép, a kétágú alkatrészt. Csakhogy e pofonegyszerű műveletet mostanság már senki sem végzi el! Vajon miért?

 

Az is felhasználói tapasztalat, hogy az adapter egy aránylag rövid idő elteltével fokozatosan csökkenő voltot ad, végül pedig lényegében áram nélkülivé válik. Állítólag minden valamire való elektronikai szakember tudja, mi ilyenkor a baj és hogyan orvosolható, ám a javítással mégis adós marad!  Vajon miért?

 

Jó néhány panaszos kifogásolja, hogy a szóban forgó termék megvásárlásakor nem kap információt a vevő arról, mennyi a rendeltetésszerű használatának és a minőségmegőrzésének várható időtartama, jóllehet az ebbéli tájékoztatási kötelezettséget előírja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény címkézési alfejezetének 10. § 2/c. pontja! Egyesek szerint: hiányzik az a korrekt információ is, miszerint a meghibásodott feszültség-átalakító szerkezet egyáltalán nem javítható!

 

Az ebbéli sajnálatos eseteket minősítendő, sokak véleménye: a piaci mindenhatóság káros voltával állunk itt szemben, amikor is a gyártót, meg a forgalmazót semmi sem ösztönzi, meg kényszeríti, hogy a vonatkozó és bármily okból meghibásodható e terméke helyre hozásának feltételeiről, például a szükséges alkatrészek készítéséről, ellátásáról gondoskodjon, s ennek érdekében kapcsolatot tartson a szervizekkel, meg a magántevékenységű szerelőkkel! Mások azt mondják: ha a javítószolgáltatás vállalkozna ezen olcsóbb díjazású munkára, s maga is keresné ilyen célból a kontaktust a gyártóval, meg a forgalmazóval, akkor ez a probléma is rendezett volna!

 

Summa summárum:  a fogyasztó úgy véli, adapter-ügyben egyelőre ő húzza a rövidebbet, hiszen amennyiben használhatatlanná vált ezen feszültség-átalakítója, amely lehet 3, esetleg 5 ezer forint értékű, vagy még drágább, nem tehet egyebet, minthogy vásárol másikat! S minderre miért kényszerül? Talán azért, mert védtelen kiszolgáltatottja egy gazdasági-üzleti érdekcsoportnak, amely úgy jár jól, ha minél több új terméket adhat el?

 

Ez ügyben rengetegen hivatkoznak az 1990-es évek előtti időszakra, vagyis a szocialista rendszerre, amelynek kisiparosai, állami, vagy szövetkezeti javítószolgálatai általában vállalkoztak a hibás adapterek működőképessé tételére is! Vajon nem az volt a fogyasztó-központúbb ellátási gyakorlat? A válasz csak igen lehet! De ha így van, akkor most miért terebélyesíthető ki egy alacsonyabb színvonalú gyártói-forgalmazói-szolgáltatói rend?

 

*

 

Panaszosaink és Olvasóink e vonatkozású jogos felvetéseit megküldtük — a világhálós népújságunkban megjelent cikkünk másolatának elküldésével egyidejűleg — BAJNAI GORDON úrnak, a Magyar Köztársaság nemzet fejlesztési és gazdasági miniszterének, WITTICH TAMÁS úrnak, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatójának, valamint az említett műszaki cikk egyik hazai forgalmazójának, a budapesti SINI KFT ügyvezető igazgatójának, kérve, hogy a tárgybeli ügyre vonatkozó álláspontjukról, illetve a szükséges intézkedésükről adják meg a kellő felvilágosításokat, amelyek lényegéről beszámolunk e hasábokon!

 

   VELKEI ÁRPÁD

2008. dec. 18.