„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben

     ember lenni mindég, minden körülményben.”

                                                                           (Arany János)

A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai hon-LAPJA

 

Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban, az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatáskörben ellátó társadalmi szervezet, a

Független Népképviseleti Szövetség /FÜNÉSZ/,

amely a mostani megjelenésnek is gazdája, s működteti a Civil Panaszügyi Szolgálatot. Az ehhez érkezett lakossági, egyéni-közösségi jelzések, észrevételek, közérdekű bejelentések, panaszok, pozitív, vagy negatív történetek, vélemények, meg konstruktív javaslatok és kérdések, illetve az ebbéli reagálások NYÍLT FÓRUMA e

 

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁG

 

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Főszerkesztő: VELKEI ÁRPÁD, aki

 

45 éve tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak,

36 éve pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének /MÚOSZ/.

Országos elnöke az idén 17 éves civil érdekvédelmi szervezetnek, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉGNEK /FÜNÉSZ/,

 vezetője az országos Civil Panaszügyi Szolgálatnak.

Alapítója a Civil Parlamentnek és a Társadalmi Érdekegyeztető Tanácsnak /TÉT/.

12 éven át volt bírósági népi ülnök —

Tájékoztatási feladataink teljesítései során igyekszünk mindig

az igazat mondani, nem csak a valódit!

 

Terveink szerint, a feldolgozandó és közlendő esetek, információk zömét nem a mindenkori hatalom, a különféle intézmények, a politikai erők, a tőke, meg a médiumok rutinos levélírói, betelefonálói szűkösen behatárolható világából, illetve a „fecsegő felszín” köreiből, hanem a többségi „mélyből”, vagyis a rendszerváltozás vesztes millióinak soraiból szerezzük!

 

Hogy a társadalmi és gazdasági történésekről, tendenciákról — ezen belül pedig az eredményekről és hibákról — első kézbeli tényanyagaink, úgymond dokumentumaink legyenek, kérjük olvasóinkat:

 

ÍRJÁK, SZERKESSZÉK VELÜNK EGYÜTT e sajtókiadványt, a nép újságját!

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

 

NYÍLT FÓRUM

Kérdezzen—Válaszolunk

 

Mit kell tudni a mobilosoknak

a határidős feltöltő kártyáikról?

ÍRJA, KÉRDEZZE, SZERKESSZE, OLVASSA

a rendszerváltozás veszteseinek készülő

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT,

 a

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT!

Internetes cím: www.fuggetlenmagyarorszag.hu

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

Az utóbbi időben számos ügyfél kereste fel az össztársadalmi érdekvédelmet országosan ellátó FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉG /FÜNÉSZ/ Civil Panaszügyi Szolgálat-át egyazon bíráló jelzésekkel, észrevételekkel, panaszokkal, nevezetesen, hogy úgy érzik, mobiltelefon-használóként kényszerhelyzetbe hozza őket a szolgáltatójuk. Miért? Mert újabban a feltöltő kártyájuk igénybe vétele határidős korláthoz kötött!

 

Konkrétumként hivatkoztak az 5000 Ft-os számlafeltöltő Domino kártyára, amellyel korábban csak annyi volt a teendő: a telefonos a kártyája számai segítségével ismét alkalmassá tette készülékét a hívás lebonyolítására, s hogy az előre befizetett összeget mennyi idő alatt beszélgette el, kizárólag rajta múlott.

 

Ám mostanában egészen más a helyzet, például a Domino 3500 Ft-os feltöltővel, merthogy annak hátoldalán lejárati határidő van megjelölve, egész pontosan: 2010. 06. 26-a. Ami azt jelenti, ezen összeget addig feltétlenül le kell telefonálni, melyre egyébként egy külön mondat is figyelmeztet.

 

Olvasóink úgy vélik, teljesen logikus, ha az élelmiszernek van szavatossági, tehát fogyaszthatósági határideje, hiszen e termék biológiai-kémiai összetételében az idő múlása kedvezőtlen változásokat hozhat, vagyis elindíthatja a romlás folyamatát, de hát a papírból készült kártyalapokon lévő számszaki értékeknek nincs, sőt, nem is lehet eltarthatósági idejük, veszélyük.  Akkor pedig miért ez a határidős megszorítás?

 

A felháborodottabb állampolgárok szerint: nem lehet másról szó, mint a kötelező fogyasztás elrendeléséről, ami az erőfölénnyel való visszaélést sejteti!

 

Mások azt mondják, e vonatkozásban a verseny tisztaságának-tisztességének megsértéséről lehet szó, mivel a határidős fogyasztást előíró cég lényegében szankciós megoldással garantálja a bevételét az által, hogy egy terminus elmúltával újabb kártyavételre „ösztönzi” a fogyasztót, függetlenül attól, miért nem tudta lebonyolítani e megelőlegezett beszélgetéseit. Az efféle garantált plusz-jövedelem bizony nem kis pénzszerzési előnyt jelenthet azon céggel szemben, amely nem tudja, vagy nem akarja termékén megjelölni a felhasználás határidejét!

 

E közérdekűnek is minősíthető aggodalmak-sérelmek tárgyában megkerestük a kormányhivatali státusban lévő, s a szolgáltatók tisztességes, hatékony versenye kialakítása, illetve a jogkövető magatartása felügyeletét ellátó Nemzeti Hírközlési Hatóságot, amely a felkérésünkre maga is vizsgálódott ezen ügy részleteit illetően, s a megállapításairól többi között így számolt be MÁRTON GYÖRGY kommunikációs igazgató-helyettes, szóvivő:

 

A magyar mobilpiacon ez idő szerint jelenlévő három szolgáltató ügyfeleinek száma megközelíti a 12 milliót, s ezen belül a kártyafelhasználók aránya több mint 60 százalék, tőlük azonban még nem érkeztek kifogások sem a cégekhez, sem a hírközlő hatósághoz. Ami persze korántsem jelentheti azt, hogy e téren nem lehet probléma.

 

És most nézzük, mit is kell tudni a feltöltő-kártyákról?

 

E kártyák felhasználhatóságának időbeli rögzítése az elkerülhetetlen technológiai /pl. védelmi/ fejlesztések miatt ésszerű és célszerű. Mert ha nem lehetne ismerni, mikor jár le egy kártyatípus érvényessége, az igen csak nehezítené a szükséges műszaki módosításokat, hiszen az aktuális eszközrendszernek mindig kompatibilisnek kell lennie a használatban lévő valamennyi változattal.

 

Egyébként a feltöltött egységek lebeszélhetőségének korlátozása gyakorlatilag egy idős az ilyen kártya bevezetésével. Itt jegyzendő meg, hogy jó évtizede már a nyilvános telefonok kártyáinak igénybe vétele is időhöz van kötve.

 

Afféle definícióként talán érdemes leszögezni: a kártya voltaképpen az egyenleg feltöltésére szolgál, amiből következik, hogy hosszú időre, netán évekre előre beszerezni fölösleges, tehát elég akkor megvenni, amikor szükség van rá. A szolgáltatók meghatározott időre, általában egy évre adnak el lebeszélhető percmennyiséget.

 

Mivel eléggé különbözünk egymástól, nemcsak külső megjelenésben, habitusban, életkörülményben, ízlésben, de történetesen a telefonálási szokásokban, vagy szükségletekben is, ezért bizony nemritkán fordulhat elő, hogy valakik a 3.500, vagy 5.000 forintos összegű feltöltő-kártyájukat akár  másfél, vagy két elteltével sem beszélik le. Sőt, egyeseknél kiderülhet, nem volt indokolt megvenniük a szóban forgó kártyát. Óhatatlan kérdés: e „pórul járt” fogyasztók mit tehetnek, hogy ne vesszen kárba az előre befizetett pénzük?

 

Informátorunk válasza, a szolgáltatóktól nyert értesülés alapján:

 

A feltöltős kártya eladható, elajándékozható, s ha a határidő lejárta előtt nem lett felhasználva, egyedi elbírálás után lehetséges a további felhasználhatósága is!

 

*

A bennünket felkereső panaszosok számára érthető, megnyugtató, de eléggé újszerű ezen tájékoztatás! Így hát csak oszthatjuk abbéli javaslataikat:

 

A mobilszolgáltatók a feltöltő-kártyáik valamelyik oldalán, a határidős jelzés mellett mindenképpen közöljék nagyon röviden a kártyahasználat imént ismertetett tudnivalói is!  S ha azok betartása zökkenőmentes, akkor bizonyára a jövőben sem lesz ok ez ügyben szélesebb körű panaszokra, amelyekről most talán azért értesült elsőként a civil érdekvédelmi szolgálatunk és a világhálós népújságunk, mert eléggé érzékenyek vagyunk a társadalomban egyelőre csöndesen zajló felszisszenésekre, nemtetszésekre is!

 

VELKEI ÁRPÁD

2008. dec. 11.