panasz  —   panasz  —   panasz  —   panasz —  panasz —  panasz —  panasz

HA sérelem érte a munkahelyén, a kereskedőnél, a szolgáltatónál, a hatóságnál-hivatalban, az egészségügyi ellátásban, vagy másutt / pl. tömegközlekedésben, rendezvényen, utcán, baráti körben, családban/,

ha bizonytalanságban él, elkeseredett, felháborodott, a fontosnak vélt magán-, illetve  közérdekű   véleményét-javaslatát nem méltatják figyelemre, vagy ha szándékosan akarják elhallgattatni, akkor

       

V Á R J A   Ö N T

(levélben és E-mail-en, esetleg személyesen),

 

az emberi és állampolgári jogok,  az egyéni és közösségi érdekek, valamint a helyes táplálkozás népszerűsítésével az egészség  védelmét is országos hatáskörben immáron

18 éve ellátó

 

FÜGGETLEN  NÉPKÉPVISELETI  SZÖVETSÉG /FÜNÉSZ/

CIVIL PANASZÜGYI SZOLGÁLAT-a,

ahol felvilágosítást, útbaigazítást, szakmai jellegű tanácsot kaphat,

ahol FELJEGYZÉS készül az ügyfél által közöltekről, s ha  vitás

tartalmú,  eljuttatjuk az illetékesekhez    vizsgálat-intézkedés

céljából,  amely   folyamatot  a      társadalmi szervezetünk

figyelemmel kíséri! S mindezt ingyenesen tesszük!

                   

Köztudott, hogy az immáron 19 éves demokráciánk agyonatomizálta nemcsak a gazdaságot, de a társadalmunkat is, emiatt megnőtt az egyének, valamint a kisebb és nagyobb közösségek sérelmezhetősége, egyidejűleg nehezebbé, olykor teljesen reménytelenné vált a jogérvényesítő lehetőségük. Az érdekek végeláthatatlan dzsungelharcában különösen az egzisztenciálisan és morálisan gyengék vannak hátrányos helyzetben, akiknek sem a szükséges anyagi  eszközük, sem a  kellő ismeretük nincs meg a sokszor szinte kibogozhatatlanul bonyolult problémák  átlátásához, rendezéséhez. Mivel az egyenlőtlenség és testvérietlenség, nyomában pedig a szolidaritás hiánya, valamint az igazságtalanság félelmetes mértékben kiterebélyesedett hazánkban, így a bajbajutott állampolgár nagyon könnyen magára maradhat, s végleg kisodródhat az élet küzdőteréről, ráadásul elveszhetnek a vészt jelző figyelmeztetései, jajkiáltásai, konstruktív ötletei, amelyekre gyakran az általa is megválasztott önkormányzati, vagy országgyűlési képviselő sem kíváncsi túlságosan. Nos, mindezeket megelőzendő igyekszik Önnek segítséget nyújtani a FÜNÉSZ Civil  Panaszügyi Szolgálat-a — nem képviseleti ellátással, hanem döntően az ügyféltől kapott információk regisztrálásával,  a felvetett  témakörrel  kapcsolatos széles körű tájékoztatással, illetve a gond  orvoslásához  vezető eljárás kezdeményezésével. A nyilvánosság figyelmére érdemes ebbéli témáink a FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG című világhálós népújságunkban olvashatók.

 

A mindenkori politika, hatalom és a tőke befolyásától teljesen mentes civil szervezetünk alapító tagja a két legjelentősebb országos egyesületi tömörülésnek, a Társadalmi Érdekegyeztető Tanácsnak /TÉT/, s a Civil Parlament-nek, a Magyar Országgyűlés pedig 14 esztendeje tart nyilván bennünket a fontosabb civil szervezetek jegyzékében. Ugyanakkor jobbító, segítő szándékkal együttműködünk a széles körű munkáját már végző Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsával, amelynek civil tagjai megválasztásában is részt vettünk.

 

IGEN TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!

 

Ha van okuk panaszt tenni, vagy valami fontosat elmondani, esetleg a nagyon hasznos elképzeléseiket megosztani velünk, forduljanak hozzánk, beszéljük meg őszintén, politikai felhangok nélkül, csak emberközpontúan az eseményeket, s dolgozzuk ki közösen a jobbításhoz vezető módszereket, alternatívákat!

 

CIVIL PANASZÜGYI SZOLGÁLAT-unk levélcíme: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26. E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu Személyes találkozásra — technikai okokból — egyelőre csak alkalmilag kerülhet sor, előzetes egyeztetés után./

 

Kecskemét, 2009.                                                                                   

 

VELKEI ÁRPÁD újságíró,

a FÜNÉSZ országos elnöke,

civil  panaszügyi szolgálatvezető

a FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG főszerkesztője,

a TÉT és a Civil Parlament alapító tagja,

12 éven át volt bírósági népi ülnök

 

panasz  —  panasz  —  panasz  —  panasz  —  panasz  —  panasz  —  panasz